Museum Helmond

This work was acquired in 1991 and is now part of  the permanent collection of Museum Helmond, Netherlands.

A simple piece of orange fabric (hanging softly) with cut out letters in it. The edges are trimmed with a black edge. At first glance, there seems to be something wrong with this banner. A french swear word for idiot, asshole, stupid, that’s the meaning of the word “connard”. Neddam uses the direct language of insult for this work. The viewer is addressed in an abusing and personal tone. Isn’t that confusing for a reader? Who’s abusing who? Am I being abused? Am I personally insulted? Ultimately the meaning of this swear word depends on the reader’s interpretation. In many of her works, Neddam investigates words and plays with their meaning. By using French words outside the French borders, an extra dimension is added to her language game.
Besides the swear words, Neddam has made a series of banners with orders in French.

Neddam, Martine
1991
Textiel
textiel, katoen, elastiek, biaisband
hoogte: 49.5 cm, breedte: 147.0 cm
inventarisnummer 91-613  collectie Moderne kunst
Een eenvoudige oranje lap stof (wat slap hangend) met daarin uitgespaarde letters. De randen zijn afgezet met zwart biaisband. Op het eerste gezicht lijkt er weinig aan de hand met deze banier. Tot de betekenis van het woord connard doordringt, een vulgair Frans scheldwoord voor idioot, klootzak, lul, stommeling. Neddam gebruikt voor dit werk de directe taal van het schelden. De toeschouwer wordt op een indringende en persoonlijke toon aangesproken. Het Franse scheldwoord aan de muur brengt de lezer in verwarring. Wie scheldt er? Waarom wordt er gescholden? Is het scheldwoord aan mij persoonlijk gericht? De uiteindelijke betekenis van het scheldwoord is afhankelijk van de interpretatie van de lezer. In veel van haar werken onderzoekt Neddam de betekenis van woorden en speelt ze daarmee. Door het gebruik van Franse woorden buiten de Franse landsgrenzen wordt een extra dimensie aan haar taalspel toegevoegd. Naast die met scheldwoorden heeft Neddam een serie banieren met Franse bevelen gemaakt.